Прибор

ПРИБОР ЗА ОЖИЧЕНЕ ТРАНСМИТЕРЕ IN HEAD

  1. SARC1105 – USB КОНФИГУРАТОР

pribor-za-ozicene-transmitere1

Веза између PC USB порта и универзалног предајника температуре ТHU 1102; USB напајање за лаку конфигурацију ван процеса.

  1. SARC1105 – USB КОНФИГУРАТОР

pribor-za-ozicene-transmitere2

Веза између PC USB порта и универзалног предајника температуре ТHP 101/THT 201;

USB напајање за лаку конфигурацију ван процеса.